اخبار

به اطلاع تمامی علاقه مندان می رساند، با هماهنگی کمیته اجرایی و کمیته علمی هزینه های شرکت در هشمین کنگره بین المللی سوختگی اعلام شد. ...

ادامه مطلب

خبرها حکایت از تراژدی های هولناکی دارد، از حادثه کلاس درس شین آباد گرفته تا قهوه خانه اهواز، بازار مشهد و ارومیه، در چهار گوشه ایران و البته قربانیانی که بایستی سالها درد و رنج جسمی و روحی را تحمل کنند. ...

ادامه مطلب

جزئیات محورهای هشتمین کنگره بین المللی سوختگی شیراز به صورت فارسی و انگلیسی اعلام شد ...

ادامه مطلب

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات هشتمین کنگره بین المللی سوختگی اعلام شد. ...

ادامه مطلب

تاریخ های مهم هشتمین کنگره بین المللی سوختگی اعلام شد. ...

ادامه مطلب